BIP MZEAS

 

Witamy na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

 

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną utworzoną        1 stycznia 2012 r. przez Miasto Inowrocław i prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

 

Siedzibą Zespołu jest Inowrocław a teren działania Zespołu obejmuje obszar administracyjny Miasta Inowrocławia.

 

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia.