Z powodu zakończenia obsługi programu do zdalnego dostępu TeamViewer 7 pomoc od teraz będzie realizowana za pomocą programu TeamViewer 8. W związku z powyższym, aby móc połączyć się zdalnie z informatykiem MZEAS należy usunąć stary link z Pulpitu i zastąpić go poniższym programem: