W dniu 22 stycznia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3600. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Kadry OPTIVUM:

1. Zaktualizowano tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, obowiązującą od 01.2020.

2. Zaktualizowano kwotę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla roku 2020. Kwota limitu wynosi: 156 810 zł.

 

Płace OPTIVUM:

1. Zaktualizowano tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, obowiązującą od 01.2020.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy ustalaniu osiągniętych wynagrodzeń przez pracownika w danym miesiącu nie uwzględnia się dodatku za wysługę lat.

3. Zaktualizowano kwotę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla roku 2020. Kwota limitu wynosi: 156 810 zł.

4. Zaktualizowano formularze PIT za rok 2019 składane od 01.01.2020 do wersji:

PIT 11 - wersja 25

PIT 4R - wersja 8

PIT 8AR - wersja 7