W dniu 23 stycznia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3601. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace OPTIVUM: 

Poprawiono sposób tworzenia PIT-11 dla osób posiadających więcej niż jedną umowę
 (np. umowę o pracę i umowę zlecenia). W takim przypadku zostanie utworzony jeden pit scalający wynagrodzenia ze wszystkich umów osoby.

Wersja 12.00.3601 zawiera zmiany wprowadzone w aktualizacji 12.00.3600