W dniu 3 marca 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3800. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

Wprowadzono kwoty bazowe oraz wskaźniki wykorzystywane do obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2020. Dla nauczycieli kwota wynosi 2752,92 zł, dla pozostałych pracowników: 4134,02.

Wskaźniki pozostają takie same jak w roku ubiegłym.

W dniu 12 lutego 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3700. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

Dostosowano migrację danych do aktualnej wersji aplikacji Płace VULCAN.

W dniu 24 stycznia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3602. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace OPTIVUM:

1. W formularzu PIT-11 poprawiono wyliczanie pola 74 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, wykazany w poz. 8).
2. Poprawiono błąd przy wysyłaniu formularza PIT-11.
3. Wprowadzono współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na rok 2020. Współczynnik wynosi: 21,08.

W dniu 23 stycznia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3601. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace OPTIVUM: 

Poprawiono sposób tworzenia PIT-11 dla osób posiadających więcej niż jedną umowę
 (np. umowę o pracę i umowę zlecenia). W takim przypadku zostanie utworzony jeden pit scalający wynagrodzenia ze wszystkich umów osoby.

Wersja 12.00.3601 zawiera zmiany wprowadzone w aktualizacji 12.00.3600

W dniu 22 stycznia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3600. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Kadry OPTIVUM:

1. Zaktualizowano tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, obowiązującą od 01.2020.

2. Zaktualizowano kwotę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla roku 2020. Kwota limitu wynosi: 156 810 zł.

 

Płace OPTIVUM:

1. Zaktualizowano tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, obowiązującą od 01.2020.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy ustalaniu osiągniętych wynagrodzeń przez pracownika w danym miesiącu nie uwzględnia się dodatku za wysługę lat.

3. Zaktualizowano kwotę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla roku 2020. Kwota limitu wynosi: 156 810 zł.

4. Zaktualizowano formularze PIT za rok 2019 składane od 01.01.2020 do wersji:

PIT 11 - wersja 25

PIT 4R - wersja 8

PIT 8AR - wersja 7