W dniu 2 lipca 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.4200. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

  • Poprawka w eksporcie do Płatnika związana z aktualizacją Płatnika z dnia 26.06.2020.

 

W dniu 19 czerwca 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.4100. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

  • W eksporcie do Finansów rozszerzono zakres eksportowanych danych (dodano datę zatwierdzenia listy płac niezbędną do prawidłowego zaimportowania danych po stronie programu Finanse).

 

W dniu 25 maja 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.4000. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

  • Zaktualizowano narzędzie do migracji danych do aplikacji Płace/Kadry VULCAN

W dniu 23 kwietnia 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3900. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

  • Wprowadzono stawkę świadczenia urlopowego dla nauczycieli na rok 2020 (1550,26 zł).
  • Zaktualizowano narzędzie do migracji danych do aplikacji Płace/Kadry VULCAN. 

W dniu 3 marca 2020r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3800. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace/Kadry OPTIVUM:

  • Wprowadzono kwoty bazowe oraz wskaźniki wykorzystywane do obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2020. Dla nauczycieli kwota wynosi 2752,92 zł, dla pozostałych pracowników: 4134,02.
  • Wskaźniki pozostają takie same jak w roku ubiegłym.