Informujemy, że w wyniku naboru nr 4/2019 na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego - informatyka w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Inowrocławiu wybrany został pan Michał Wujak zamieszkały w Inowrocławiu. Ogłoszenie można znaleźć pod tym adresem http://bip.oswiata.inowroclaw.pl/index.php?app=nabor&nid=137&y=2019&status=3 .

Na stronie BIP Inowrocławskich Placówek Oświatowych zamieszczone zostało ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny, o które ubiegać się mogą miejskie placówki prowadzone przez MZEAS. Ogłoszenie można znaleźć pod tym adresem http://bip.oswiata.inowroclaw.pl/?cid=11 .

 

Informujemy, iż dnia 4 września 2019 roku nastąpiła zmiana na stanowiskach Dyrektora i Głównego księgowego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

  • Dyrektorem MZEAS została pani Magdalena Starybrat.
  • Głównym księgowym MZEAS została pani Marlena Olszak.

Dnia 9 lipca 2019r. zakończyło się wsparcie techniczne dla programu Microsoft SQL Server 2008 R2, w tym dla bezpłatnych wersji Express Źródło. Oznacza to, iż produkt ten nie będzie otrzymywał już aktualizacji zabezpieczeń. W celu zapewnienia należytej ochrony danych zaleca się, aby jednostki korzystające z w/w programu np. na potrzeby programu Kadry z firmy VULCAN zaktualizowały SQL Server do wersji 2012. Jest to bardzo prosta operacja, można ją wykonać samodzielnie. Poniżej opiszę jak to zrobić.

 

Przez proces instalacji przeprowadzi nas instrukcja przygotowana przez twórców programu BeSTi@, który również korzysta z MS SQL Server.

  • Otwieramy instrukcję Instrukcja.
  • Przeskakujemy pierwsze 3 punkty instrukcji pobierając plik instalacyjny ze strony MZEAS Plik instalacyjny.
  • Przechodzimy do punktu 4. i działamy zgodnie z instrukcją aż do punktu 6.
  • W punkcie 7 nazwa naszego serwera będzie inna niż podana w przewodniku. Prawdopodobnie serwer będzie się nazywał SQLOPTIVUM, SQLVULCAN, KADRY lub podobnie. Wybieramy z rozwijanej listy nasz serwer, prawdopodobnie będzie to jedyna pozycja na liście.
  • Wykonujemy punkty 8, 9 i 10 i gotowe.

W przypadku wystąpienia błędów podczas instalacji prosimy o kontakt z informatykiem.

Informujemy, iż zmieniła się księgowa odpowiedzialna za SP14 i P20. Od teraz jednostki będą prowadzone osobno przez dwie panie. Prosimy zaktualizować swoje dane adresowe.

  • Kontakt z księgową SP14 można uzyskać pod nr tel. 52 302-56-68
  • Kontakt z księgową P20 można uzyskać pod nr tel. 52 302-56-69