W dniu 17 grudnia 2019r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3500.4. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

Płace OPTIVUM:

1.      Wprowadzono parametry na rok 2020 (parametry ZUS i NFZ, Progi podatkowe, Minimalne wynagrodzenie za pracę, Koszty i ulgi, Świadczenia urlopowe, Współczynniki ekwiwalentu, Podstawę składek emerytalno – rentowych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych). 

2.      W menu Skoroszyt/Konfiguracja/Jednostki w zakładce Dane pozostałe dodano zakładkę Konta US, w której należy zdefiniować indywidualne konto placówki.

W dniu 27 listopada 2019r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3401.0. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji odpowiadają wersji 12.00.3400.0, jednak wydawca usprawnił działanie tych zmian.

W dniu 26 listopada 2019r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3400.0. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

  • Formularze sprawozdawcze ze średnich wynagrodzeń nauczycieli dostosowano do roku 2019, w którym średnie zatrudnienie jest liczone w okresach: od stycznia do sierpnia i od września do grudnia.
  • Poprawiono działanie zakładki Zrealizowane poza programem dla osób poniżej 26. roku życia. Wprowadzona wartość podatku będzie uwzględniana na przygotowywanej liście płac (w poprzedniej wersji programu wprowadzony podatek nie był wykazywany na liście płac).
  • Zaktualizowano stawkę świadczenia urlopowego w roku 2019 do kwoty 1246,76.

Po aktualizacji stawki będzie możliwe wyrównanie świadczenia wypłaconego za 2019 rok.

W dniu 30 października 2019r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3300.0. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

  • Został poprawiony problem z aktualizacją wersji bazy danych u użytkowników, którzy pracują na programie Kadry i Płace Optivum i korzystają z serwera Microsoft SQL 2005.

W dniu 29 października 2019r. wydana została aktualizacja programu Kadry/Płace Optivum do wersji 12.00.3200.3. Aktualizacja do instalacji samodzielnej lub poprzez Pomoc zdalną MZEAS. Zmiany w bieżącej aktualizacji:

  • Została zaktualizowana wysokość kwoty bazowej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.